Text
Författare: Lindvall, Carl August (1829-1918). Stadsmuseet i Stockholm

Några ord i Helgeandsholmsfrågan af en gammal praktikus

Det här är en text som ursprungligen publicerades i Svenska Dagbladet 23 januari 1895 och som senare trycktes som ett litet häfte. Författaren vill dela med sig av sina åsikter i frågan om ett nytt riksdagshus, då så många andra gjort sin röst hörd både om hur det skulle se ut och var det skulle ligga.

Mycket talade för att riksdagshuset skulle byggas på Helgeandsholmen, men författaren föreslår Riddarholmen. Om den nu skulle byggas på Helgeandsholmen ansåg han att det då skulle finnas skydd mot vinden när man går på bron, samt att det skulle finnas en rymlig, lugn och behaglig plats mellan bron och riksdagshuset.

Uppsatsen är fylld med åsikter och argument om den då aktuella Helgeandsholmsfrågan. 13 sidor.

Uppdaterad