Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Sprengtporten, Jakob Wilhelm (1794-1875). Stadsmuseet i Stockholm

Stadgar för Sadelmakare-åldermannen Jacob Fagerbergs pensions-inrättning i Stockholm.

Här kan man läsa ålderman Jacob Fagerbergs sista vilja, nämligen hans testamente. När man läser det förstår man att han var mycket rik. I testamentet visar dock Fagerberg att han är en generös person. Han ger inte bara sina släktingar del av arvet. Han inrättar också en egen pensionsstiftelse som ska hjälpa fattiga och gamla personer från borgarklassen. Även änkor och barn till borgare skulle kunna få pengar ur stiftelsen. Regler och bestämmelser hur pensionsstiftelsen skulle skötas är noggrannt nedskrivet.

Det var ganska vanligt att rika personer ur borgarklass eller adel bildade stiftelser för att hjälpa de fattiga i samhället. Tidens anda innebar att man visade att man var osjälvisk och också kunde tänka på andra som inte var lika lyckosamma. Ett annat exempel på en sådan person: Abraham Grill som instiftade Borgerskapets Enkehus och Gubbhus.
24 sidor.

PS. En ålderman är den som leder ett hantverkarskrå, i Fagerbergs fall sadelmakarskrået

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad