Ritning
Arkitekt: Westrell, Pehr. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Brunkhalsen

[Klara] [Brunkhalsen?], [7Œ=3] Drottningegatan;Lilla Wattugrenden, [=Herkulesgatan] Tunius, Handelsman Och Lärftskrämaren Herr Hindrich Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Reparation];[Nybyggnad?]

Uppdaterad