Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Unger, Christina (f. 1935). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms befolkning / Christina Unger

Ett kapitel om Stockholms befolkning under 1600-talet, uppdelat i fyra avsnitt:

Befolkningens storlek – om hur olika forskare har beräknat Stockholms folkmängd under 1600-talet på olika sätt.
Invandring – om varifrån invandrarna kom och varför de ville bosätta sig i Stockholm.
Borgare och kronotjänare – om vilka borgarna och kronotjänarna var och hur många de var till antalet.
Stadsdelarnas olika karaktärer – om de tre stadsdelarna Stadsholmen (Gamla stan), Norrmalm och Södermalm, vilka som bodde där och hur många.

Författaren poängterar att mycket är okänt om Stockholms befolkning på 1600-talet, och därför får forskarna gissa och uppskatta. 6 sidor.

Utdrag ur Unger, Christina, Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm. - 1996. - S. 60-65

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad