Litteraturtips
Författare: Unger, Christina (f. 1935). Stockholms stadsbibliotek

Att vara fattig i 1600-talets Stockholm / Christina Unger

"I 1600-talets Stockholm fanns en fattigdom och misär som vi nog har svårt att föreställa oss. Det stora flertalet stadsbor levde under så små omständigheter, att inte bara dödsfall i familjen utan även mindre olyckor, innehållna löner, arbetslöshet och sjukdom kunde innebära katastrof."

Det här är det sista stycket i avhandlingen Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm. Det sammanfattar de fattigas situation, särskilt kvinnornas och barnens, och beskriver bland annat de små bidrag som fanns att få. 7 sidor.

Utdrag ur Unger, Christina, Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm. - 1996. - S. 275-281

Uppdaterad