Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Jakob Större

[Jakob Större?], 95[=9] Regeringsgatan Bielke, Grefwinnan Högwälborne Fru Eva Carlberg, J E [Plan];[Nybyggnad]

Uppdaterad