Text
Författare: Ferenius, Jonas (1935-2001). Stockholms stadsmuseum

Stockholmsarkeologin inför 80-talet / Jonas Ferenius

Stockholm är en utgrävd stad! I innerstaden är det främst det medeltida Gamla stan som har grävts ut. I samband med att staden växte och våra förorter planerades på 1960-70-talen fick arkeologerna uppdrag där också. I artikeln kan du läsa om stockholmsarkeologernas arbetssituation under 1900-talet. Vad som återstår att göra efter 1970-talet. Bland annat att det är viktigt att sprida kunskapen om att de "nya" förorterna inte alls är så nya. Tvärtom! Arkeologernas utgrävningar har visat att det fanns bofasta redan i forntiden. 13 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 4 - 1981 - S. 49-61

Uppdaterad