Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar, Svenska Dagbladet. Stadsmuseet i Stockholm

Monte Carlo-rallyt på Blasieholmen. Starten vid hörnet av Södra Blasieholmshamnen 4 och 6

Uppdaterad