Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Snäckan

Norre Malm [Snäckan?], 38[=1] Wästra Kiörcko Gatan Nyman, Handelsmanen Herr Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Nybyggnad]

Uppdaterad