Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Passagerare på båten Bore 1 vid Skeppsbron

Uppdaterad