Text
Författare: Cramér, Margareta (1926-2014). Stadsmuseet i Stockholm

Färg på fasader i Stockholm / Margareta Cramér

Stockholms bebyggelse har gett olika färgintryck under århundradena. Allt ifrån de små gråbrunaktiga trähusen med torvtak till 1700-talets gula hus... Också fasadmaterial och fönstrens placering har varierat. Under 1900-talet avlöste fasadstilarna varandra i en snabbare takt än tidigare. Läs mer i denna artikel. 14 s.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 2 - 1978 - S. 47-60

Uppdaterad