Ritning
Arkitekt: Westrell, Pehr. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Lagerbärsträdet

[Klara] [Lagerbärsträdet?], [25=12?] Sct Clara Norra Kyrkiogatan Sallin, Afledne Krigscommisarien Falks Änkefru Cattrina Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Nybyggnad]

Uppdaterad