Ritning
Arkitekt: Westrell, P. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Fackelmakaren

[Adolf Fredrik] [Fackelmakaren], 71[=3] Gråbergsgatan, [=Upplandsgatan] Biörk, Körsnern Herr Nils Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad