Text

Om den förmånligaste riktningen af jernbanan genom Stockholm samt af norra stambanan. : med tvenne kartor / Erik August Björkman

Här diskuterar författaren hur spåret till norra stambanan ska dras. Man måste ta hänsyn till de topografiska förhållandena, alltså hur terrängen och bebyggelsen ser ut. Den första delen av norra stambanan öppnades år 1866. Den gick mellan Stockholm och Uppsala.
16 sidor. 2 ritningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

16 Utsigter i färgtryck af sammanbindnings-banan genom Stockholm och dess utsträckning till Liljeholmen : med plan och profilkarta samt text.

16 Utsigter i färgtryck af sammanbindnings-banan genom Stockholm och dess utsträckning till Liljeholmen : med plan och profilkarta samt text.