Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Blasieholmen

[Jakob] Plasiholm, [=Blasieholmen], [90,91=8] Ferssen, Gräfven Högwälborne Herrn Och Öfwerhoff Jegmästare Carl Von Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Danske Ministern];Cappelled;Wangshus

Uppdaterad