Ritning
Arkitekt: Francke, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Tigern

[Klara] Tigern, 23[=1] Drottninggatan Swarts, Wällborne Generall Auditörn Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad