Foto

Skeppar Karls gränd från Österlånggatan, mot öster