Ritning
Arkitekt: Nauman, Johan Heinrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Skravelberget

Ladugårdslandet Skrafwelberget, [28], [=Skravelberget Större], [28=2] Nybrogatan Malmborgh, Lars Carlberg [Plan];[Fasad]

Uppdaterad