Ritning
Arkitekt: Westrell, Pehr. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Rörstrandsgatan

Norremalm Röstrandsgatan Tiberg, Krögaren Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Nybyggnad]

Uppdaterad