Ritning
Arkitekt: Westrell, Pehr. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Sjökalven

Ladugårdslandet [Sjökalven?], 103[=10] Buckt, Handelsman Herr Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad