Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1636-08-11). Stadsmuseet i Stockholm

Om månglerij.

Några handlare har en tid fått tillstånd att sälja kött, bröd och öl. Trots att de inte tillhör de "rätta" skråna. Nu klagas det dagligen över att man gjort ett undantag för dessa handlare. Därför dras tillståndet in från den 20 augusti. Men de kan ansöka hos myndigheterna om att återigen få idka mångleri med dessa varor.

De flesta månglarna var fattiga kvinnor. Yrket är känt sedan 1500-talet. Att vara månglare innebar att sälja vissa speciellt tillåtna varor från en korg gående till fots. Om man ville sälja från en särskild plats var man tvungen att ansöka om det hos myndigheterna. De olika skråna var angelägna om att månglerskorna inte konkurrerade med samma sortiment. Precis detta handlar ju denna text om.
1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad