Text
Författare: Bjurholm, Anders. Stadsmuseet i Stockholm

Om uppfartsvägar till Södermalm : I / Anders Bjurholm

1887 var behovet stort av en ny förbindelseväg med övriga staden. Författaren diskuterar de alternativa förslag som inkommit hur denna väg ska läggas.
32 sidor. 2 kartor.

Uppdaterad