Ritning

Ritning över hus i kvarteret Fyrfotan

Nor Malm Fir Fotten, [=Fyrfotan] Watu Gren Krus, Snikaren Conrad Carlberg, J E [Plan];[Nybyggnad]