Foto
Fotograf: Gimberg, Carl Johan (1854-1931). Stockholms stadsmuseum

Skeppsbron och Skeppsholmen från Mosebacke vattentorn

Uppdaterad