Text
Författare: Lilienberg, Victor Edvard (1839-1916). Stockholms stadsarkiv

Stockholms hamnar, kajer och broar / V. E. Lilienberg

Stockholm är en stad byggd kring vatten. Författaren anser dessutom att Stockholm som hamnstad är ovanligt gynnat av naturen: det är vidsträck, har tillräckligt vattendjup, inget tidvatten och ligger väl skyddat mot vinden. Här får vi en beskrivning av Stockholms hamnar, kajer och broar som de såg ut när artikeln skrevs 1897. Artikeln går igenom och presenterar lastnings- och lossningsplatser, vattenbyggnader, broar och viadukter.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 294-322

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad