hamnmiljö
Bildkonst

Norra Blasieholmshamnen 1911

Män som arbetar i hamnen. Tuschlavering av Per Fredrik Röding.

Storlek i mm: 224x164