Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Sköldpaddan

[Klara] Skölbattan, [=Sköldpaddan] S Clara Södra Kiörckgatan; Lila Wattugränden Smidt, Wagnmakaren Herr Mickael Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad