Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Sporren

Norremalm;Klara [Sporren], [48=8] Rennarebahnan, [=Beridarebanan] Real, Kongl Secreteraren Herr Joh Gus Carlberg, J E [Plan]

Uppdaterad