Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Blåmannen

Norremalm;[Klara] [Blåmannen?], 4[=6] Drottninggatan Jernström, Kopparslagaren Carlberg, J E [Avbränd Tomt];[Nybyggnad];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad