Foto

Kvarteret Sädesärlan vid Östermalmsgatan. I bakgrunden Engelbrekts folkskola