Ritning

Ritning över hus i kvarteret Fyrfotan

[Klara] Fyr Fohten Westin, Garfwarn Her Joh Carlberg, J E [Plan]