Ritning
Arkitekt: Wåhlberg. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Skotten

Norremalm [Skotten?], 34[=3] Drottninggatan Hoving, Fabriquern Jacob;Hoving, Madam Sara [Jacob Hovings Mor] Carlberg, J E [Nybyggnad];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad