Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Bergsgränd

Norrmalm 20 Bergsgrenden, [=Jakobsbergsgatan?];Bergsgrenden, [=Klarabergsgatan?] [Eftersom Fastighetsbeteckning Inte Spårats Är Det Oklart Vilken Bergsgränd På Norrmalm Som Avses] Ekstein, Snickaråldermannen Carlberg, J E [Nybyggnad];[Plan];[Avbränd Tomt]

Uppdaterad