Ritning
Arkitekt: Wåhlberg, J H. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Drottninggatan

Norremalm;[Klara] 34 Drottninggatan Hoving, Fabriquern Jackob Hoving, Enkan Madame Sara [Plan]

Uppdaterad