Foto
Fotograf: Gimberg, Carl Johan (1854-1931). Stadsmuseet i Stockholm

Portalen till von der Lindeska huset, Västerlånggatan 68.

Von der Lindeska huset byggdes som privatbostad och stod klart i början av 1630-talet. Det var då ett av stadens första och mycket påkostade stenpalats i tysk-holländsk renässansstil. Dekorerna på fasaderna utfördes i gotländsk sandsten och två av utsmyckningarnas ansikten har mer mänskliga drag än andra. Teorier finns om att det är byggherren själv och hans hustru som är avbildade. Ägaren Erik Larsson von der Linde, nyligen adlad, avled dock snart därefter och huset kom så småningom att ägas av drottning Kristina.

Under hösten 1649 bjöd det svenska hovet in den franske filosofen René Descartes. Han tjänstgjorde som lärare åt drottningen som krävde mycket tidiga morgonlektioner. Descartes var ingen morgonmänniska och dessutom var slottet kallt och dragit. Snart hade Descarte fått lunginflammation. Det var i von der Lindeska huset han tros ha vårdats. Den holländske Doktor Wullen tillkallades och gjorde tre åderlåtningar, en behandling Descartes var mycket skeptisk till. Han dog snart därefter i februari 1650.

Descartes var på sin tid nydanande med sina filosofiska teorier. Han menade att våra sinnen bedrar oss och inte kan ge oss möjlighet till säker kunskap och sanning. Vi måste tvivla på allt som inte är otvivelaktigt! Descartes är framför allt känd för sin filosofiska sats "cogito, ergo sum" - jag tänker, alltså finns jag. I den satsen fann han säker kunskap som inte gick att betvivlas.

Åderlåtning - en gammal metod som innebar att man med hjälpa av en koppa eller blodiglar tappade ur blod ur kroppen så att den sjuka skulle bli frisk.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad