Ritning
Arkitekt: Wåhlberg, J H. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Hägern Större

[Klara?] [Hägern Större], 5[=4] Drottningegatan Lindberg, Snickaren Mäster Michael Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad