Ritning

Ritning över hus i kvarteret Cepheus

[Nikolai] [Cepheus], 117[=10] Kinstugatan Svart, Mansskräddaren Mäster Joh [Plan];[Fasad]