Ritning

Ritning över hus i kvarteret Lammet

[Klara] Lambet, 24[=8] Drottninggatan Werner, Messingshlagaren Johan Carlberg, J E [Plan];[Fasad]