Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Drottninggatan

[Norrmalm] Drottninggatan Sahlborg, Apotekaren [Plan]

Uppdaterad