Ritning

Ritning över hus i kvarteret Svanen

Sangta Clara Svan, 7[=6] Bärgsgränden, [=Klarabergsgatan] Flitz, Mättaråldermans Änckan Christina Carlberg, J E [Plan];[Fasad]