Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Svartmangatan

[Nikolai] Svartmangatan Grill, Herr Direchteurn Claes Carlberg, J E [Plan];[Fasad];Stall;Wangs Hus

Uppdaterad