Ritning

Ritning över hus i kvarteret Trollhättan

[Jakob] [Trollhättan], 70[=11] Smedjegatan Reijf, Gellgjutaren Mäst Friedrich Carlberg, J E [Plan]; [Påbyggnad]