Foto

Flygbild över parti av Kungsholmen vid Drottningholmsvägen