Foto

Trångsund mot Axel Oxenstiernas palats vid Storkyrkobrinken 2

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Axel Oxenstiernas palats i Stockholm sett från slottet

Axel Oxenstiernas palats i Stockholm sett från slottet