Foto

Hörnet av Riddargatan 25 t.v. och Grevgatan 11 t.h