Ritning

Ritning över hus i kvarteret Blasieholmen

[Jakob] [Blasieholmen] Löfwenielm, Högwälborne Hr Baron Och Presidenten Carlberg, J E [Plan];[Fasad]