Foto

Kungliga Tekniska högskolan, Drottninggatan 95 B