Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Klara församlings prästboställe, Klara Västra Kyrkogatan n:r 14 o. 16. Tvåvåningshuset t.h. är Klara Folkskolas annex, Stora Vattugatan 16

Uppdaterad