Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Tallkrogen före småstugeområdet och gatuarbetenas påbörjande, från centrum mot sydost.

Uppdaterad