Text
Författare: Nordberg, Tord O:son (1898-1980). Stadsmuseet i Stockholm

Från byggnadsavdelningens undersökningar år 1949 / Tord O:son Nordberg

Den här uppsatsen fördjupar sig i två byggnadshistoriska undersökningar som gjordes av Stadsmuseet 1949. Den ena undersökningen gäller Skårby gård och den andra Loftboden på Sabbatsbergsområdet.

Skårby gård ligger på en udde vid Bornsjön i Salem, söder om Stockholm. Gården användes bland annat till pensionat och hem för krigsflyktingar. 1907 tog Stockholms stads vattenledningsverk över Skårby gård. Denna undersökning gjordes i samband med att de flesta av byggnaderna revs 1949.

På platsen där Sabbatsbergs sjukhus och ålderdomshem ligger idag fanns sedan 1200-talet och cirka 500 år framåt ett tegelbruk som levererade byggnadsmaterial vid byggandet av huvudstadens hus. Loftboden började byggas av en man vid namn Sabbath som var en välkänd och ambitiös värdshusvärd. Den byggnadshistoriska undersökningen gjordes när Loftboden restaurerades 1949.

Texten beskriver utförligt byggnadernas historia och arkitektur, och är illustrerad med kartor, ritningar och fotografier. 20 sidor.

Utdrag ur Nordberg, Tord O:son, Årsberättelser / Museinämnden ; 1949. - 1950. - S. 13-31

Uppdaterad